.22 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 21/08/2020 17:03:44
Content save to disk for data catche at 21/08/2020 17:03:31
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-max-3d
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d

Dò số

Chọn sản phẩm, nhập số của bạn vào những ô dưới, chọn ngày và dò kết quả

Max 3D
Dò số Max3D

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ


Dò số Max3D+

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

Kỳ quay: 00198 | Ngày: 19/08/2020
Giải Nhất
165
338
Giải Nhì
887
001
387
313
Giải ba
646
913
962
476
197
137
Giải khuyến khích
309
653
895
910
928
387
665
236
Kỳ quay: 00197 | Ngày: 17/08/2020
Giải Nhất
450
539
Giải Nhì
997
648
923
550
Giải ba
756
121
179
033
170
451
Giải khuyến khích
949
491
834
937
513
361
752
441
Kỳ quay: 00196 | Ngày: 14/08/2020
Giải Nhất
542
026
Giải Nhì
554
897
185
650
Giải ba
665
240
329
681
868
889
Giải khuyến khích
184
920
149
337
053
174
889
500
Kỳ quay: 00195 | Ngày: 12/08/2020
Giải Nhất
510
754
Giải Nhì
281
024
074
249
Giải ba
983
059
277
063
651
527
Giải khuyến khích
559
718
313
674
002
908
823
391
Kỳ quay: 00194 | Ngày: 10/08/2020
Giải Nhất
956
806
Giải Nhì
126
660
131
240
Giải ba
721
488
887
021
014
606
Giải khuyến khích
310
759
917
553
481
054
398
246