.22 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 21/08/2020 17:02:33
Content save to disk for data catche at 21/08/2020 17:00:19
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-keno
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno

Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Tìm thấy 200 kết quả theo yêu cầu
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/08/2020
02 09 11 12 13 15 18 21 28 30
32 46 50 59 61 67 69 70 78 79
- -
21/08/2020
01 07 10 17 18 22 24 25 27 32
34 35 40 44 46 50 53 56 73 80
Nhỏ -
21/08/2020
06 08 11 14 17 19 22 26 27 33
37 38 43 55 59 60 63 66 75 77
- -
21/08/2020
04 11 14 17 22 23 30 32 33 39
41 42 50 53 56 57 67 68 73 74
- -
21/08/2020
05 09 10 14 16 18 19 24 29 30
33 34 36 38 43 48 57 64 68 72
Nhỏ Chẵn
21/08/2020
01 03 07 09 13 14 19 23 28 30
31 32 33 34 39 50 56 64 72 80
Nhỏ -
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng